23/9

Särskilt villkor: Du kan aldrig få ersättning för förlorad avelsduglighet för hund som fyllt sex

år och inte har någon registrerad avkomma efter sig. Du kan inte heller få ersättning för tik

som lämnat tre kullar efter sig eller för hanhund som lämnat fem kullar efter sig.

6.3 Veterinärvård svaga valpar

Du kan få ersättning för dina kostnader när en veterinär behandlar en valp som vid födseln är

svag och behöver behandling för att överleva den första tiden. Du kan få ersättning för

behandling som utförs fram till det att valpen blir sju dagar gammal.

6.4 Valp veterinärvård

Du kan få ersättning för kostnader med upp till 6 000 kronor per valp, utöver

försäkringsbeloppet, när en veterinär behandlar en valp för sjukdom eller olycksfall om valpen

är mellan fem och tolv veckor men som längst fram till och med dagen då den levereras till ny

ägare eller fodervärd. Valpen måste vara under registrering eller registrerad och stambokförd

hos SKK. Skadan eller sjukdomen får inte ha påbörjats före fem veckors ålder.

6.5 Dolda Felförsäkring

Valpar till en tik som är försäkrad i Agria Avel omfattas av Agria Dolda Felförsäkring. Se

villkoren för Agria Dolda Felförsäkring.

7. Begränsningar

7.1 Karenstid

Försäkringen har en karenstid som är 20 dagar. Vid direkt överflyttning från annan

försäkringstagare inom Agria tillämpas ingen karenstid.

7.2 Allmänna begränsningar

Du kan inte få ersättning för följder av:

  • Exteriöra fel som inte påverkar hundens hälsa eller funktion som sällskapshund.
  • Beteenderubbningar, lynnesfel eller ovanor.
  • Tandsjukdomar eller bettfel.
  • Kryptorkism.
  • Navelbråck.
  • Höftleds-, armbågsleds- eller knäledssjukdomar för försäkrad hund eller dess avkommor.

I övrigt gäller samma begränsningar som för hundens liv- och veterinärvårdsförsäkringar.

8. Självrisk

Punkt 6.1 Veterinärvård

Samma självrisk som för hundens veterinärvårdsförsäkring gäller.

Punkt 6.2 Förlorad avelsduglighet (endast om livförsäkring finns)

Försäkringen har ingen självrisk.

Punkt 6.3 Veterinärvård svaga valpar, gäller endast tikar

Samma självrisk som för tikens veterinärvårdsförsäkring gäller.

Punkt 6.4 Valp veterinärvård, gäller endast tikar

Samma självrisk som för tikens veterinärvårdsförsäkring gäller. Den fasta självrisken omfattar

hela kullen och dras av en gång per kull.

 

Agrias försäkringsvillkor Hund 1 april, 2009

Se mer om försäkringen på Agrias hemsida