10/8

 

Ragnvi Hagman svarar på frågor om livmoderinflammation på Agrias hemsida: Varje år drabbas ca 8000 tikar i Sverige, och i genomsnitt drabbas var fjärde tik av sjukdomen innan de fyllt 10 år. Pyometra är en allvarlig sjukdom, som leder till döden om den inte behandlas. Trots moderna behandlingsmetoder kan vissa tikar få komplikationer. Symtomen på sjukdomen uppträder vanligen 2-3 månader efter löp, under perioden ”efterlöpet” (metöstrus). Se mer på Agria