19/10
Grundvaccination kan göras då djuret är minst tre månader. Om du vaccinerar djuret tidigare är vaccinationen inte giltig för resa. Djuret måste vara id-märkt när det vaccineras. Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används. I Sverige är Rabisin giltigt i 1 år och 45 dagar. Nobivac är giltigt i tre år. Veterinärer skriver in i djurets pass att det är vaccinerat och noterar också sista datum för revaccination. Det är det datumet då du senast måste låta djuret vaccineras igen. En del djur har svårare att bilda antikroppar och då bör djuren grundvaccineras två gånger med omkring en månads mellanrum. Ett blodprov ska tas av veterinär tidigast 120 dagar efter den sista rabiesvaccinationen. Blodprovet ska analyseras av ett laboratorium som är godkänt av EU. Från och med 2011 ändras reglerna så att endast mikrochip är godkänd märkningsmetod för djur som reser inom EU. Tatuering kommer fortfarande att vara en godkänd märkningsmetod för djur som ska stanna i Sverige. Se mer om detta på Jordbruksverket