27/10 Olle Lundberg har författat detta trevliga kompendie med råd för de flesta situationer du kan möta vid injagningen. Naturligtvis fungerar flera av råden även för dem som enbart har sin tax till sällskap. Se bara dessa inledande rader om hur Du börjar med att skapa ett gott förhållande redan från när valpen kommer hem. Se mer här