25/11 Den vanligaste lokalisationen av en genitalinfektion hos hanhunden är i prostata. Den typiska bilden är att tiken får flytningar 2 till 7 dagar efter parning. Prompt antibiotikabehandling kan rädda dräktighetens vidare utveckling. Vid utbredda kennelproblem med parningssmitta, dåliga dräktighetsresultat och valpdödlighet måste en grundlig utredning av smittkällor och smittvägar genomföras. Ibland kan det vara en äldre hund, som inte längre själv går i avel, som utgör smittreservoir. Det underlättar i samband med en utredning om hundägarna har fört ordentliga parningsjournaler. Hela artikeln av Catharina Linde Forsberg kan ses här på CANIREP