27/10 Man kan grovt räkna med att hunden har en mogen spermaproduktion 2 - 3 månader efter det att testiklarna uppnått normal ­vuxenstorlek. Den unga hanhunden kan ofta börja använ­das i avel vid 10 - 12 månaders ålder. Se artikel av Catharina Linde Forsberg