27/10 Juvercancer är en av tikens vanligaste tumörformer. De flesta tikar som drabbas är tio till elva år gamla. Men många får tumörer tidigare än så, ibland redan vid fyra till fem års ålder. Tumörer kan vara benigna – godartade, eller maligna – elakartade.Se artikeln av Berit Wallin Håkansson HÄR på Hundsport Redaktionellt.