3/1 Den vuxna bandmasken lever i värddjurets tarm och avger ägg som kommer ut med avföringen. Äggen äts upp av mellanvärden, sork och smågnagare. Hos dessa utvecklas en blåsmask, i första hand i levern, men andra organ kan också drabbas. Cirkeln är sluten när huvudvärden äter en sork med blåsmask och nya bandmaskar utvecklas i tarmen hos huvudvärden. Från att en konsumerad blåsmask utvecklas till en mogen bandmask som i sin tur avsöndrar nya ägg tar det minst 37 dygn.
Människa kan också smittas av de ägg som finns i avföringen hos hund, katt eller räv infekterad med bandmask. Blåsor utvecklas i levern och kan spridas till andra organ. Blåsorna kan spridas i hela levern och sjukdomen är mycket allvarlig. Sophie Gäfvert, veterinär för Svenska Jägarförbundet