13/1 Valpar som är yngre än 2-3 veckor gamla kan inte själva reglera sin kroppstemperatur, och får lätt undertemperatur. En låg kroppstemperatur gör det möjligt för herpesvirus att spridas från mun och svalg in i blodet, och orsakar därmed en allvarlig infektion i många inre organ. Ibland kan även fostren smittas under dräktigheten, och då kan tiken abortera eller få dödfödda valpar. Detta sker om tiken nysmittas under dräktigheten. Risken för abort och fosterdöd är som störst om tiken smittas i mitten eller slutet av dräktigheten. Se mer HÄR