23/2 Första vaccinationen antingen under löp eller 7-10 dagar efter parning, 2:a vaccinationen 1-2 veckor innan valpning. Revaccination sker enligt samma schema inför varje valpning.
 

Hos nyfödda valpar är smitta med herpesvirus förödande. Smittan förs över från tiken under dräktigheten, vid valpningen via blåsor i könsvägarna eller via nässekret efter valpningen. Orsaken till att just unga valpar blir så sjuka är bland annat att valpar som är yngre än 2-3 veckor inte förmår reglera sin kroppstemperatur och därför lätt får lite undertemperatur. Låg kroppstemperatur gör det möjligt för herpesvirus att spridas från mun och svalg in i blodet och orsaka en allvarlig infektion i många organ. Vanligtvis dör alla valpar i en smittad kull. Herpesvirus kan orsaka abort. Se mer om vaccinationer på Bollmora
veterinärklinik

Sedan några år finns det ett vaccin mot herpesvirus på marknaden. Det är ett vaccin som inte ska användas annat än till tikar som är parade. Vad man är ute efter, är att antikroppsnivån i råmjölken ska bli så hög som möjligt, för att på så sätt skydda valparna mot tidig infektion. Man ska inte slentrianmässigt vaccinera tikar, det är inte helt riskfritt att vaccinera under dräktigheten, men det kan hjälpa i kennlar där herpesvirusinfektion är ett problem. Se arikeln av Marie Baaz bland föregående notiser

En vuxen hund eller äldre valp (över 3-4 veckor gammal) som smittas med herpesvirus via luftvägarna får en mild infektion som vanligen förlöper helt symtomfritt. Ibland får dock hunden lindrig hosta och näsflöde. Man tror att herpesvirus är ett av de smittämnen som kan vara inblandade i det som vi kallar kennelhosta, även om t.ex. parainfluensavirus och vissa bakterier är mycket vanligare. Se mer om Herpes på SVA