19/3

Den vanligaste källan är att hunden äter upp det förgiftade bete som lagts ut. Risken att drabbas av förgiftning om hunden äter en förgiftad mus eller råtta får anses vara liten om än ej utesluten. Det kan i sammanhanget nämnas att upprepat intag av gift generellt sett är farligare än en enstaka dos

Symptom

Trötthet och depression kan vara tidiga tecken men ofta noterar djurägarna problemet först när det blir blåmärken och svullnader i huden och blödningar i slemhinnor. Blödningar i slemhinnor ses lättast i munnen och i ögonen. Det börjar som små illröda ”penseldrag” för att övergå i sammanhängande stora röda områden. Om blödningarna är koncentrerade inne i kroppen, tex i brösthålan eller tarmen, så är slemhinnorna istället bleka. Se mer på Veterinären.nu