7/4

Fading puppy är en engelsk term för valpar som plötsligt blir sjuka, tynar bort och dör. Det är vanligt att någon valp i kullen dör men ibland drabbas flera valpar eller hela kullen och då kan det vara indikerat med utredning.

En valp kan förlora 5-10% av födelsevikten under första dygnet men sedan ska den komma igång och öka stadigt i vikt varje dag. Normalt ökar en valp i vikt med 5-10% av födelsevikten per dag. Man ska inte stirra sig blind på procent utan det viktiga är att man ser en stadig ökning. Om valpen stannar i vikt eller tom magrar är det en orsak till att snabbt vidta åtgärder. Man brukar dela upp orsakerna i tre grupper; miljö, genetiska/medfödda och infektioner. Se mer på veterinären.nu