14/7

Några viktiga infektioner och parasiter att ha i åtanke är; 

  • Leishmanios (Leishmania infantum)
  • Hjärtmask (Dirofilaria immitis)
  • Den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus)
  • Monocytär ehrlichios (Ehrlichia canis)
  • Babesios (Babesia canis, B. gibsoni)
  • Hepatozoonos (Hepatozoon canis)
  • Leptospiros (bl a L. canicola och L. Icterohaemorrhagiae)
  • Brucellos (Brucella canis)
    Se mer på SVA