16/11 Trust är ett fraktföretag inom SAS. Bolaget har specialiserat sig på att sköta transporter av gods som kräver särskild omsorg vilket utöver farligt gods och värdetransporter självklart gäller djur! Min erfarenhet är att det oftast är enklare att skicka valpar än vuxna djur. De har inga tidigare erfarenheter och brukar slå sig till ro i buren. Just den här avsändaren har varit med förr och buren är ordentligt iordninggjord med tidningspapper och en hundfäll, tuggben och is i vattenkoppen som smälter vartefter, kommenterar Mikael. Se mer från Hundsport här!