4/12 Kylarvätska med glykol (etylenglykol) är en inte alltför ovanlig orsak till förgiftning hos hund. Glykolen smakar tyvärr gott och många hundar slickar glatt i sig utspilld vätska. Dödlig dos är 4-7 ml/kilo kroppsvikt. Det finns numera alternativ till glykol i kylarvätska som är mindre giftiga (propylenglykol). Se hela artikeln på veterinären.nu