15/3 Kennelhosta är mycket smittsamt och orsakas av olika virus och bakterier. Det är svårt att veta vilket smittoämne som ger hunden symptom. Det smittar framförallt via direktkontakt men även via de droppar som kommer ut i luften då hunden nyser/hostar.  Vatten och matskålar samt via föremål kan smitta spridas från hund till hund. Virusen utsöndras ifrån strax innan sjukdomstecknen bryter ut och under hela sjukdomsperioden. Se mer på Fråga veterinären