28/3

Vanligast är att tikar i medelåldern drabbas. Typiska symtom ses oftast ca två månader efter löp men de kan uppträda när som helst. De vanligaste symtomen är illaluktande, variga flytningar och att tiken är trött och hängig, att hon har minskad aptit, feber, kissar mycket och har kraftigt ökad törst.  För att säkerställa diagnosen undersöker man livmodern med röntgen eller ultraljud. Lindriga fall av livmoderinflammation kan behandlas med antibiotika. Det är vanligare med livmoderinflammation inom vissa raser. Det tyder på att det kan vara ärftligt. Se mer på veterinären.nu