18/12

Choklad innehåller ämnet teobromin som är giftigt för hundar. Även små mängder som ges vid upprepade tillfällen kan ge förgiftning eftersom teobromin bryts ned mycket långsamt hos hund. Ju finare och mörkare choklad desto farligare, eftersom halten teobromin är väsentligt högre än i ljus choklad. Se mer från veterinären i Värnamo här!