3/1

Sverige ligger nu i framkant på ett område som växer kraftigt över hela världen. Forskning om hundens plats inom vården pågår även på svenska universitet och högskolor. En fortsatt samverkan mellan forskare och praktiker kan ge Sverige en ledande position vad gäller djur i vården. Utveckling av metoden har skett genom att Arvsfonden gett finansiellt stöd till projekt Hund i vården. Men när nu projektet snart är slut finns det ett oroväckande hinder för den fortsatta utvecklingen. Se mer på Vårdfokus