6/1

 

 

Försök att försämra eller förbättra hundars chanser till rättvis bedömning får inte förekomma. Det är också förbjudet att med hjälp av person i eller utanför ringen uppenbart påverka hunden under bedömning. Utställare får inte inleda samtal med domaren under pågående bedömning.

 

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft  valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. Se mer från SKK h

är!