9/2

Berit Forsman från Borlänge blev vittne till hur en hund bitit av båda frambenen på ett rådjur. Hon motade bort den storvuxna hunden som lämnade platsen. Rådjuret led oerhört av sina skador och Berit försökte lugna ner den under den långa halvtimmen hon fock vänta på jägaren som kunde avliva den. Se mer från dt.se här.