21/2

Vad hade hänt om det hade varit en varg och inte ett vildsvin som överföll min hund? Då hade tidningar ringt och velat fotografera och skrivit om ”vargattacken”. Se mer på UNT.se