22/2

Dog News tar upp den viktiga frågan om huruvida veterinärerna höjer priserna och det blir allt tuffare för hundägarna. Varför är kostnaden bara hälften i Finland? Se artikel här.