20/3

På kommittémötet den 26/2 diskuterades bland annat de frågeställningar som uppkommit med anledning av de nyligen fastställda reglerna för viltspårprov, och de frågor som väckts kring provprotokollet och det så kallade skogskortet. Förslag till drevprovsregelr för lågbenta drivande hundar ska vara JhK tillhanda senast 2013-06-01. Se mer från SKK här.