3/4

Den nya versionen av Internetanmälan innehåller flera nya funktioner. Det går bl.a att beställa utskick av nummer-lapp via e-post. Det är också möjligt att beställa och betala för katalog och parkering i förväg. Se mer på SKK