9/4

Västsvenska taxklubben dömer inte öppen klass spår pga av otydliga regler. Först inväntar de ett förtydligande från SKK. De nya viltspårregler gäller från 1/1 2012. Det skulle vara intressant att höra lite mer om detta från övriga lokalklubbar och rasklubbar. Hur upplevs de nya viltspårsreglerna?? Se Beslut från Styrelsen på Västsvenska Taxklubben här.

annlindhe@gmail.com