10/4

Maria vill framhålla att hennes uppgift är att stötta och informera Svenska Kennelklubbens medlemmar om SKK:s och Jordbruksverkets regler. Men självklart slår hon larm till länsstyrelsen om hon kommer till ett hem där hunden lever i misär. Se artikel från dt här.