11/4

Webbhotellet menar att bloggen brutit mot personuppgiftslagen och att ett antal namngivna personer utsatts för kränkande påståenden och släcker därför ner den. En del av inläggen har uppfattats som direkta hot vilket lett till att bloggen polisanmälts. Det pågår två skadeståndsprocesser mot Hagforskvinnan. Se mer på Jaktjournalen