25/4

Krav: Hund, lämplig för eftersök.

Längd: 6 kvällar. 

 

Allmänt: God beredskap för eftersök av skadat vilt är en viktig del av jaktutövandet. Utöver detta gör jägarkåren en stor insats genom att utföra eftersök på vilt som skadats i trafiken. Genom teoretisk och praktisk kunskap och med särskilt tränade hundar ges förutsättningar att klara detta på ett bra sätt.

 

Denna kurs avser endast praktisk träning av hundarna samt lite vardagsdressyr.

 

Syfte: Att ge deltagaren en praktisk bas för att klara normala eftersökssituationer orsakade av jakt eller trafik. Deltagaren ges kunskap om hur en grundläggande träning utförs med  eftersökshund.  Ge information samt praktisk utövning av viltspårprov.

 

Mål: Efter genomgången kurs skall deltagaren ha grundläggande praktisk kunskap om eftersök och enklare dressyrmoment.  Att hund skall klara ett viltspårprov i anlagsklass.

 

 

Datum:     Samling den 7 maj 2012 kl. 18.30

Plats:        Bredöls skola, Nossebro

 

Stig Hellström stighel@algonet.se

Tel 0512-50670 0705-392296