21/4

Från hela länet har polisen den senaste tiden fått anmälningar om lösspringande hundar som jagat vilt, ofta med mycket tragiska följder. Det är en känslig tid nu, säger Lars Lundman och berättar om rådjuren som är stressade på grund av den svåra vintern och nu snart ska få sina kid. Se artikel i Norrbottenkuriren

 

Rådjuret är vårt minsta och mest vanliga hjortdjur. Rådjursstammen har genomgått en dramatsik utveckling de senaste åren med snabb tillväxt följt av ett ras i antal de senaste 15 åren. Födseln sker i allmänhet mellan 25 maj och 20 juni med en topp den 5 juni, enligt studier i Mellansverige. Men födslar har observerats inom hela maj såväl som juni månad. Se mer på Svenska Jägarförbundet