25/4

Den här årstiden med sol och värme lockar fram huggormar. Ett bett kan få allvarliga konsekvenser och även om det är ganska ovanligt att hunden dör så behöver den tas till veterinär så snart som möjligt. De hundar som får bettet i tassen riskerar att få allvarligast symtom. Enligt Agrias statistik dör ca 6 hundar årligen.

 

Om din hund blir ormbiten - gör så här:

• Håll hunden i stillhet, bär hunden om det är möjligt när den ska förflyttas
• Uppsök veterinär snarastde hundar som får bettet i tassen som riskerar att få allvarligast symtom
• Om du har kortison tillgängligt sedan tidigare bör du rådgöra med veterinär innan du eventuellt ger av preparatet.
Se mer på Agria

 

Har du någon erfarenhet av ormbett och hur hanterade du situationen då?