3/5

Jordbruksverket rapporterar i sin årliga rapport hur användningen av smärtlindrande medel ökar, vilket är positivt ur djurskyddssynpunkt. En ändring i reglerna kommer också att förtydliga hur viktigt det är att endast använda antibiotika när det är absolut nödvändigt. Se mer på Veterinärmagazinet