1/6

På enkäten som skickades ut till 1000 personer svarade 35 procent att deras hund kostade mellan 0-500 kronor per månad, 51 procent svarade att hunden kostade mellan 501-1 000 kronor per månad. 14 procent uppgav att de lägger ut över 1 001 kronor på sin hund per månad. Genomsnittet av dem som deltog i undersökningen betalar ca 500:- i månaden. Se mer på nt.se