2/6

Allergi hos hund debuterar oftast före tre års ålder, och vanligast är att hunden reagerar på något i omgivningen. Åtta av 10 hundar har kvalsterallergi. Samtidigt har hundar en väldig benägenhet att få andrahandsinfektioner i form av stafylokocker, säger veterinär Marianne Mellgren, som är specialist på hudsjukdomar och finns på Falu Djursjukhus. Se mer från dt här.