12/6

I helgen arrangerades en internationell konferens om rashundars hälsa på initiativ av Svenska Kennelklubben. Kända forskare inom genetik med inriktning mot hund, veterinärer och representanter för ett stort antal organisationer från över 20 länder deltog. Se mer på SKK