18/6

SKK har nu äntligen ändrat innehållet i Köpeavtalet med bibehållen avelsrätt och det innebär bl.a följande:

 

Köpeavtal för hund med bibehållen avelsrätt

Här är den viktigaste förändringen att köparen inte längre har rätt att köpa loss avelsrätten från uppfödaren. En köpare som hindrar uppfödaren att utnyttja sina avelsrättigheter kan bli skyldig att betala skadestånd. Vidare framgår det nu tydligt att det rör sig om en exklusiv avelsrätt. Köparen kan inte utnyttja hunden i avel innan säljaren har utnyttjat sin avelsrätt till fullo (en valpkull för tik, tre för hanhund). Det förtydligas dessutom vad som menas med en valpkull eftersom vissa köpare har tolkat antalet parningar/språng som avbetalning och inte att parningen de facto resulterat i minst en levande valp.

 

Meritering

På blanketten finns nu en särskild överenskommelse om meritering. Det möjliggör för säljaren att disponera hunden vid maximalt tre tillfällen för eventuella prov och utställningar som exempelvis är meriterande vid registrering/annonsering av valpkull. Det är säljaren som ska bekosta undersökningar och meriteringar, och stå för övriga kostnader som kan hänföras till avelsrätten. Se mer på SKK