22/6

Anders Dahlgren har meddelat att han lämnar posten som ordförande i Svenska Taxklubben.  
Vice ordförande Anders Öberg tar över och kommer att fungera som SvTKs ordförande fram till 2013 då nya val sker i TF.