28/6

Bakgrunden var den att Svenska Rovdjursskyddet och Djurskyddet i Sverige ansåg att jakt med lösa hundar leder till problem och konflikter av olika slag. De begärde att löshundsjakten skulle konsekvensutredas. Så här skriver regeringen avslutningsvis i sitt beslut, som är undertecknat av Eskil Erlandsson och Robert Andrén: ”En viktig förutsättning för en framgångsrik viltförvaltning och eftersöksverksamhet är användningen av icke kopplade hundar. Se mer på Svensk Jakt.