29/6

Vargvalparna 2+2 är sex veckor och kommer från en rysk djurpark. De isoleras först i Skånes djurpark och kommer sedan att placeras ut på olika djurparker för att bilda par med andra djurparksvargar. Valparna från dem kommer sedan att placeras ut i frihet bland svenska vargar. De ryska vargarna kommer aldrig att släppas ut i det fria. Naturvårdsverket har tillsammans med Jordbruksverket fått ett regeringsuppdrag att arbeta med åtgärder för att genetiskt förstärka den svenska vargstammen. Se mer på Svensk Jakt.