4/7

Riktlinjerna för hur man som medlem eller förtroendevald i SKK får agera på nätet är nu fastställda. Kontakta Kennelklubben om du finner något du anser vara otillbörligt. Det kan vara bilder eller kommentarer. Svenska Kennelklubben tfn 08-795 30 00 Se mer från SKK.