8/7

Filmen är ett led i Svenska Kennelklubbens arbete med att förbättra rashundarnas hälsa. Den ska vara ett komplement till de rasspecifika domaranvisningarna. Se filmen " Att bedöma hundars andning" från SKK på Youtube