11/7

 

Under nyheterTaxklubbens hemsida kan vi i dag läsa om det som det som kanske diskuterats som allra hetsigast under året som varit, nämligen drevjakten och nya regler för drevprov.

 

 HS grundar sitt beslut att avbryta det pågående arbetet med gemensamma drevprovsregler på:

 

1. Att garanterad finansiell täckning inte längre finns för ett nytt datasystem för inrapportering av provresultat, då SKK lagt detta på is.

 

2. Att medlemmarna inte fått tillfälle att framföra sina synpunkter på ett tillfredställande sätt.

 

3. Att vi har möjlighet att ha kvar våra regler.

 

Se mer från Svenska Taxklubben här!

 

 Jakthundskommittén på SKK består av

 

Ledamöter
Henrik Barnekow, ordförande
Christoffer Schildt, vice ordförande
Hans Anderson
Willy Gustavsson
Conny Jakobsson
Göran Johansson
Tomas Larsson

Adjungerade
Kjell Svensson, SKKs kansli
Hans von Essen, Svenska Jägareförbundet

 

Kommitténs sekreterare
Kjell Bräster