16/7

Svenska Kennelklubben ser det inte som en lösning att använda olika färger på band på hundarnas koppel för att kommunicera med omvärlden. De anser att banden kan misstolkas av både hundägare och allmänhet. Se mer från SKK