2/8

På Länsstyrelsens djurskyddsenhet på Gotland är man oroade över att vissa djurägare håller sina hundar instängda i burar inomhus. Lotta Hallenfur, djurskyddshandläggare, säger att det är vanligt och att folk inte känner till att det är otillåtet enligt djurskyddsbestämmelserna. Det finns vissa undantag som under transporter. Det är annars är förbjudet att förvara hunden inomhus i en bur ens för en liten stund. Se mer från helagotland här.