11/8

Svenska Kennelklubben har fått i uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet att från och med 2013 bland annat auktorisera assistanshundsinstruktörer samt lämplighetstesta och examinera assistanshundar. Se från SKK