14/8

Pet Corrector härmar ett väsande ljud vid tryck på behållarens topp - för att avbryta oönskade beteende såsom skällande eller skvättande hanhundar m.m. Vågar vi tro att detta hjälper, eller duger en sprayflaska med vatten och ett morrande från husse/matte lika bra? Se mer om produkten här.