23/9

Som en del i ett större projekt kring hundars vardagsbeteende genomför nu Sveriges lantbruksuniversitet en stor enkätundersökning för att kartlägga hundars beteende i vardagslivet. De raser som nu är mest intressanta är american staffordshire terrier, berner sennen, chihuahua (både kort- och långhårig), golden retriever, jack russel terrier, lagotto romagnolo, nova scotia duck tolling retriever, rottweiler, rhodesian ridgeback, schäfer och shetland sheepdog. Det ska vara hundar som fötts i Sverige åren 2000-2011 (även sådana som inte längre lever). Se mer på SKK