26/9

15/9. Alpheratz Oli Wish BIS-1 för andra gången i hemmaklubben. Domare, Kjell Lindström. I våras i Malmköping den 17/5 för Elin Normannseth. Marlene Hagblom är ägare till den lille fantastiske "Tarzhan". Se mer på Södermanlands Taxklubb.