28/9

Människans bästa vän hjälper sedan länge till med att röja minor, avslöja narkotikasmugglare och hitta bortsprungna barn. Nu växer nya fyrbenta yrkeskategorier fram: vårdhundar och terapihundar. DN Söndag visar hur Allis arbetspass ser ut på ett demensboende i Stockholm. Se mer på DN.se

 

 

Bilden hör inte till artikeln.