9/10

För elva år sedan rapporterades 218 fall av socialstyrelsen. För tre år sedan var motsvarande siffra 345. Det handlar om att fel människor skaffar fel hund, säger Hans Rosenberg, presstalesman för Svenska kennelklubben. I Stockholm finns speciella djurpoliser, vilket SKK hoppas att fler kommuner tar efter. Det är nu även på gång i Göteborg. I Danmark har man förbjudit så kallade kamphundar - totalt rör det sig om 13 stycken raser. De som redan finns i landet måste bära munkorg. Se mer från Aftonbladet